Login Hasło

#1 2010.01.13 20:26:45

mariuch
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.01.04
Posty: 30
System: Antix Mepis
Fluxbox: 1.1

Sterovniki Nvidi Instalacja

Posiadam zainstalowanego antixa mepis i mam problem ze sterami nvidi oto mój xorg conf ,czy na podstawie jego ktoś mógłby mi napisac jakie stery mam zainstalowac bo za kazdym razem gdy instaluje stery 96xxx to wywala mi x"

Kod:

 Identifier "XFree86 Configured"
 Screen 0 "Screen0" 0 0
 #Screen 0 "ATIScreen" 0 0
 #Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
 #Option "Xinerama" "true"
 #Option "Clone" "true"
 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
 InputDevice "PS/2 Mouse" "CorePointer"
 #InputDevice "USB Mouse" "CorePointer"
 #InputDevice "Touchpad" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "ALPS Touchpad" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "Appletouch" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "Stylus" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "Eraser" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "Cursor" "SendCoreEvents"
 #InputDevice "Serial Mouse" "CorePointer"
EndSection

Section "ServerFlags"
 Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection

Section "Files"
# Xorg 7.0 font paths
  FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
  FontPath   "/usr/share/fonts/X11/misc"

# Other font paths
  FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/arphic"
  FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/freefont"
  FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/kochi"
  FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera"

# path to defoma fonts
  FontPath  "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"

EndSection

Section "Module"
 Load "dbe"
 Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "type1"
 Load "v4l"
 Load "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Keyboard0"
 Driver "keyboard"
 Option "CoreKeyboard"
 Option "XkbModel" "pc105"
 Option "XkbLayout" "pl,us"
 Option "XKbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Serial Mouse"
 Driver "mouse"
 Option "Protocol" "Microsoft"
 Option "Device" "/dev/ttyS0"
 Option "Emulate3Buttons" "false"
 Option "Emulate3Timeout" "70"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Touchpad"
 Driver "synaptics"
 Option "Device" "/dev/psaux"
 Option "Protocol" "auto-dev"
 Option "LeftEdge" "1700"
 Option "RightEdge" "5300"
 Option "TopEdge" "1700"
 Option "BottomEdge" "4200"
 Option "FingerLow" "25"
 Option "FingerHigh" "30"
 Option "MaxTapTime" "180"
 Option "MaxTapMove" "220"
 Option "VertScrollDelta" "100"
 Option "HorizScrollDelta" "0"
 Option "MinSpeed" "0.09"
 Option "MaxSpeed" "0.18"
 Option "AccelFactor" "0.0015"
 Option "SHMConfig" "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Driver "synaptics"
 Identifier "ALPS Touchpad"
 Option "Device" "/dev/input/mouse0"
 Option "Protocol" "event"
 Option "LeftEdge" "130"
 Option "RightEdge" "840"
 Option "TopEdge" "130"
 Option "BottomEdge" "640"
 Option "FingerLow" "7"
 Option "FingerHigh" "8"
 Option "MaxTapTime" "180"
 Option "MaxTapMove" "110"
 Option "EmulateMidButtonTime" "75"
 Option "VertScrollDelta" "20"
 Option "HorizScrollDelta" "0"
 Option "MinSpeed" "0.25"
 Option "MaxSpeed" "0.50"
 Option "AccelFactor" "0.030"
 Option "EdgeMotionMinSpeed" "200"
 Option "EdgeMotionMaxSpeed" "200"
 Option "UpDownScrolling" "1"
 Option "CircularScrolling" "1"
 Option "CircScrollDelta" "0.1"
 Option "CircScrollTrigger" "2"
 Option "SHMConfig" "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Appletouch"
 Driver "synaptics"
 Option "Device" "/dev/psaux"
 Option "Protocol" "auto-dev"
 Option "LeftEdge" "100"
 Option "RightEdge" "1120"
 Option "TopEdge" "50"
 Option "BottomEdge" "310"
 Option "FingerLow" "25"
 Option "FingerHigh" "30"
 Option "MaxTapMove" "220"
 Option "TapButton1" "1"
 Option "TapButton2" "3"
 Option "TapButton3" "2"
 Option "MinSpeed" "0.79"
 Option "MaxSpeed" "0.88"
 Option "AccelFactor" "0.0015"
 Option "SHMConfig" "on"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "PS/2 Mouse"
 Driver "mouse"
 Option "Protocol" "auto"
 Option "Device" "/dev/psaux"
 Option "Emulate3Buttons" "false"
 Option "Emulate3Timeout" "70"
 Option "ZAxisMapping" "4 5"
 Option "Buttons" "5"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "USB Mouse"
 Driver "mouse"
 Option "Device" "/dev/input/mice"
 Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
 Option "ZAxisMapping" "4 5"
 Option "Buttons" "5"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Stylus"
 Driver "wacom"
 Option "Mode" "Absolute"
 Option "Type" "stylus"
 Option "Device" "/dev/input/wacom"
Endsection

# Settings for wacom eraser
Section "InputDevice"
 Identifier "Eraser"
 Driver "wacom"
 Option "Mode" "Absolute"
 Option "Type" "eraser"
 Option "Device" "/dev/input/wacom"
Endsection

# Settings for wacom cursor (mouse)
Section "InputDevice"
 Identifier "Cursor"
 Driver "wacom"
 Option "Mode" "Relative"
 Option "Type" "cursor"
 Option "Device" "/dev/input/wacom"
Endsection

Section "Monitor"
 Identifier "Monitor0"
 VendorName "unknown"
 ModelName "unknown"
 Option "DPMS" "true"
 HorizSync  30-75
 VertRefresh 55-70

EndSection

Section "Monitor"
 Identifier "Monitor1"
 VendorName "unknown"
 ModelName "unknown"
 Option "DPMS" "true"
 HorizSync  30-75
 VertRefresh 55-70
EndSection

Section "Monitor"
 Identifier "ATIMonitor"
 VendorName "unknown"
 ModelName "unknown"
 Option "DPMS" "true"
 HorizSync  30-75
 VertRefresh 55-70
EndSection

Section "Device"
 Identifier "Card0"
 Driver "nv"
 BoardName "unknown"

 Screen 0
 #Option "UseDisplayDevice" "dfp"
 #Option "MonitorLayout" "crt,crt"
 #BusID "PCI:1:0:0"
 #Option "sw_cursor" # needed for some ati cards
 #Option "hw_cursor"
 #Option "NoAccel"
 #Option "ShowCache"
 #Option "ShadowFB"
 #Option "UseFBDev"
 #Option "Rotate"
 Option "UseInternalAGPGART" "no"

 Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"

# savage special options, use with care
 #Option "NoUseBios"
 #Option "BusType" "PCI"
 Option "DmaMode" "None"

# nvidia special options, use with care
 Option "CursorShadow" "1"
 Option "CursorShadowAlpha" "63"
 Option "CursorShadowYOffset" "2"
 Option "CursorShadowXOffset" "4"
 Option "FlatPanelProperties" "Scaling = native"
 Option "NoLogo" "true"
 Option "UseEDID" "true"
 Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
 Option "RenderAccel" "true"
 #Option "AllowGLXWithComposite" "true"
EndSection

Section "Device"
 Identifier "Card1"
 Driver "nv"
 BoardName "unknown"

 Screen 1
 #Option "MonitorLayout" "crt,crt"
 #BusID "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device "Card0"
 Monitor "Monitor0"
 DefaultColorDepth 16
 
 SubSection "Display"
 Depth 8
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 15
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 16
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 24
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 32
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 
 # Only the official NVIDIA driver supports twinview
 # these setting are an example
 Option "TwinView" "false"
 Option "SecondMonitorVendorName" "unknown"
 Option "SecondMonitorModelName" "unknown"
 Option "SecondMonitorHorizSync" "30-75"
 Option "SecondMonitorVertRefresh" "55-70"
 #Option "MetaModes" "1024x768, 1024x768"
 Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
 Option "ConnectedMonitor" "dfp,dfp"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier "Screen1"
 Device "Card1"
 Monitor "Monitor1"
 DefaultColorDepth 16
 
 SubSection "Display"
 Depth 8
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 15
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 16
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 24
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Depth 32
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
 Identifier "ATIScreen"
 Device "Card0"
 Monitor "ATIMonitor"
 DefaultColorDepth 16
 
 SubSection "Display"
 Depth 24
 Modes "1024x768" "800x600"
 EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection

Section "Extensions"
 Option "Composite" "Enable"
EndSection

z góry dziekuje i pozdrawiam!!!

Offline

 

#2 2010.01.14 18:41:44

thalcave
czarny mag
Skąd: gdynia
Zarejestrowany: 2008.03.13
Posty: 63
System: Gentoo
Fluxbox: 1.3.1

Re: Sterovniki Nvidi Instalacja

Nie wiesz jaki masz model karty graficznej?

Kod:

lspci | grep nVidia

linux register user: 484281
"It's great to be here. It's great to be anywhere"
Keith Richards

Offline

 

#3 2010.01.14 18:47:47

mariuch
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.01.04
Posty: 30
System: Antix Mepis
Fluxbox: 1.1

Re: Sterovniki Nvidi Instalacja

Wiem jaki mam model chodzi mi o to , że jak zainstaluje stery nvidii legacy 96xxx to po restarcie ''x''się juz nie podnoszą i nie wiem co jest grane.Miałem inne systemy linuxa i nie było problemów.Sam juz nie wiem co jest grane:(

Offline

 

#4 2010.01.14 23:27:06

svL
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009.08.23
Posty: 69
System: PLD Th
Fluxbox: 1.1.1

Re: Sterovniki Nvidi Instalacja

a co to ma wspólnego z konfiguracją fluxboksa?


"God, root, what is difference?"

Offline

 

#5 2010.01.17 09:49:15

endel
Moderator
Skąd: Krakow
Zarejestrowany: 2006.11.22
Posty: 247
System: Archlinux
Fluxbox:
WWW

Re: Sterovniki Nvidi Instalacja

edit: wątek przeniesiony

@mariuch, zadawaj na przyszłość pytania we właściwych działach.

pozdrawiam


I need some sleep

Offline

 

#6 2013.02.11 02:32:35

freedom_152
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2013.02.11
Posty: 3

Re: Sterovniki Nvidi Instalacja

Czy próbowałeś z poprzednią wersją sterowników? Czasem starsze wersje są lepsze od tych nowych, bo stabilniejsze.


Zajrzyj od czasu do czasu: nie lubimy spamu

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson